05-07-2016

"Inhouse" presentatie it'sme

Met ons hele team een presentatie gehad van een delegatie van "it'sme" over efficient engineeren met Eplan en it'sme.

Een slimme koppeling tussen Eplan engineering en de inkoop van artikelen. een mooie Engineering proces optimalisatie. Een snelle manier om het artikelbestand binnen Eplan te vullen