Certificeringen

Wat zegt een NEN4400-1 certificaat

 

De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met onder andere betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Door u te kwalificeren voor de NEN 4400-1 norm, biedt u opdrachtgevers de zekerheid dat zij door samenwerking met uw organisatie zo min mogelijk financieel risico lopen. Vanaf 1 juli 2012 zijn opdrachtgevers die samenwerken met uitzendbureaus die zijn gekwalificeerd voor de NEN 4400-1 norm, onder voorwaarden vrijgesteld voor inlenersaansprakelijkheid.

MBS Engineering BV is opgenomen in het Register Normering Arbeid, dat alleen ondernemingen vermeldt die voldoen aan dé norm voor betrouwbaarheid.