Safety Engineering

Safety Engineering

Het begint met bewustwording

Meer informatie over deze dienst

Sinds het ontstaan en de introductie van de Machinerichtlijn is er groeiende behoefte aan specifieke kennis op dit gebied. De vele opleidingen op dit vlak voldoen vooralsnog niet aan het niveau dat vanuit gezamenlijk oogpunt wenselijk is. Mede hierom heeft Advantes samen met MBS Engineering een traject opgezet dat kennis en bewustwording op dit gebied vergroot.

 

Beter opleiden

Advantes is al geruime tijd bezig om E-engineers beter op te leiden op het specifieke onderdeel van Safety Engineering. Dit vanuit het oogpunt dat alles begint met bewustwording.  Opleiden vindt op vele manieren plaats, maar het algemeen gewenste niveau wordt nog altijd niet bereikt.

Kostenaspect

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat engineers wel willen, maar dat leidinggevenden en/of management in het kader van kostenbeperking de boot vaak afhouden. Op zichzelf is dat verklaarbaar: het kostenaspect kan niet uit het oog worden verloren omdat veel opdrachten in concurrentie vergeven worden.

 

Verantwoordelijkheid

Advantes maakt zich echter ook sterk voor het aspect van verantwoordelijkheid. Anno 2016 kan het niet zo zijn dat geleverde machines en/of installaties niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Met het aspect ‘engineering’ zit over het algemeen wel goed. Een werkende schakeling bedenken is veelal ook geen probleem. Het wordt pas lastig als een oplossing/schakeling aan allerlei eisen moet voldoen.

 

Eisen

Die eisen zijn onder meer:

  • de installatie, en dus ook de besturing, moet voldoen aan de Machinerichtlijn;
  • uitgangspunt van de besturing zijn onder andere de bevindingen vanuit de Risicoanalyse, en dan met name de te nemen maatregelen;
  • de besturing moet voldoen aan NEN EN IEC 60204-1;
  • de besturing moet bij samengestelde machines voldoen aan NEN EN 11161;
  • de besturing moet voldoen aan NEN EN IEC 13849-1 of NEN EN IEC 620161.
Detachering

Technische detachering

U zoekt een engineer. MBS Engineering kijkt verder dan enkel een cv. Een engineer moet qua karakter, technisch niveau en specialisme passen binnen het project en uw vaste team. Snel schakelend en werkend zonder opzegtermijn, bieden wij u die breed opgeleide, enthousiaste engineer, voor een marktconform uurtarief. Gewoon omdat het werkt.

           

 

Lees verder >

Fixed price projecten

Fixed price projecten

Ons vaste, ervaren team van projectleiders en engineers neemt desgewenst projecten volledig uit handen. MBS Engineering biedt vastgestelde functionaliteit op de afgesproken opleverdatum tegen de overeengekomen prijs. Dat is wel zo duidelijk. Desgewenst kan het project volledig uitgevoerd worden op onze eigen kantoorlocatie.

Lees verder >

As-built service

As-built service

MBS Engineering kan ook ontbrekende tekencapaciteit snel invullen. Al onze engineers zijn direct inzetbaar als tekenaar. Ze beheersen de CAD-pakketten Eplan (5.7 & P8), WS-cad, SEE Electrical en diverse versies van AutoCAD. De engineers kunnen snel schakelen tussen verschillende tekenwijzen. Zo zijn zij vanaf dag één productief bij de revisie van uw TPD.

 

Lees verder >

Standaardisatie engineering

Standaardisatie engineering

Een doordachte standaardisatie van uw engineeringproces zorgt voor aanzienlijke tijdsbesparing en vooral ook vermindering van fouten. Door brede en lange ervaring binnen de industriële automatisering is MBS Engineering de aangewezen partner. Onze ervaren engineers nemen kosteloos uw huidige werkwijze onder de loep om u te adviseren over de mogelijkheden.

Lees verder >